Rok przestępny

Rok liczący 366 dni, w którym do lutego dodaje się jeden dzień, tak że miesiąc ten ma 29, a nie 28 dni. Postępuje się tak, ponieważ rok nie daje się podzielić na doby bez reszty, gdyż jego długość wynosi w przybliżeniu 365,25 doby. Te cztery ćwiartki doby dodawane są raz na cztery lata, gdy liczba oznaczająca kolejny rok dzieli się przez 4 ? z wyjątkiem lat wyrażających się w pełnych setkach, spośród których tylko podzielne przez 400 są latami przestępnymi.

prof. Z. Mrugalski
Szukaj
  •  Mont Blanc
  •  VERTU
  • Chopard
  • Longines
  • Maurice Lacroix
  • Perrelet
  • Rado

Sklep www.e-zegarki.info.pl